//Sosnowiec dla Niepodległej. Zagłębiarki dla Sosnowca

Sosnowiec dla Niepodległej. Zagłębiarki dla Sosnowca

Chciałybyśmy się Wam czymś pochwalić 🙂 Po sukcesie obchodów 115-lecia Sosnowca, które odbyły się pod zaprojektowanym przez nas szyldem i hasłem „Sosnowiec dzieje się nie od dziś” Urząd Miejski zaprosił nas do kolejnej realizacji (tu więcej szczegółów – KLIK). Tym razem zadanie było jeszcze trudniejsze i o wiele dostojniejsze. Chodziło o logotyp i hasło obchodów jubileuszu 100-lecia niepodległości Polski.

Zdradzając kulisy pracy nad trzema propozycjami dla miasta, powiemy tylko, że łatwo nie było. W założeniu temat jest przecież dostojny, ale urzędnicy chcieli jednocześnie, aby logotyp był również wielowymiarowy, zawierał „grę słów”, a przede wszystkim podkreślał znaczenie Sosnowca i Zagłębia Dąbrowskiego w dążeniach do niepodległości.

Poniżej wyniki naszej pracy:

Zaproponowałyśmy trzy logotypy wraz z hasłami.

Propozycja pierwsza – Sosnowiec. Rośniemy z dumy

W związku z niekorzystną dla zaborców sytuacją na frontach I wojny światowej po 123 latach Polska stała się znów suwerennym krajem. Było to 11 listopada 1918 roku, ale Polacy przygotowywali się do tej chwili już od dawna.

Wielkie zasługi w dążeniach niepodległościowych mieli mieszkańcy Sosnowca i Zagłębia Dąbrowskiego. Ich zaangażowanie, bliskość granic poszczególnych zaborów oraz potencjał gospodarczy sprawiały, że rejon ten miał kluczowe znaczenie dla pisarzy, poetów, ale również działaczy niepodległościowych, którzy właśnie tu organizowali swoje struktury, siatki przerzutowe broni czy konspiracyjnych materiałów.

O tym, jak doniosłe znaczenie dla odbudowania Polski miał Sosnowiec wraz z ziemiami zagłębiowskimi, świadczy aktywność Józefa Piłsudskiego na tych terenach, liczne wspomnienia oraz uwagi i komentarze, które późniejszy marszałek niepodległego kraju odnotowywał w swoich pismach.

Patrząc na rolę Sosnowca w walce o suwerenność, warto pamiętać też o dużo wcześniejszych wydarzeniach. Podczas powstania styczniowego w 1863 roku, w efekcie zwycięskiej bitwy o sosnowiecki dworzec udało się utworzyć „powstańczą republikę”, w której jawnie działały polskie władze, budując własne struktury. Podobnie było w 1905 roku, gdy podczas rewolucyjnych wydarzeń na 10 dni władzę przejęły robotnicze Komitety Obywatelskie. Okres ten określa się mianem Republiki Zagłębiowskiej.

Z kolei już po odzyskaniu niepodległości przez Polskę „obszar sosnowiecki” wraz ze swoim przemysłowo-węglowym potencjałem służył wsparciem w odbudowie kraju. Jednocześnie sosnowiczanie bardzo angażowali się w pomoc powstańcom, którzy w tym okresie walczyli o przyłączenie Śląska „do macierzy”.
Pamięć o zasługach i zaangażowaniu miasta i regionu w walkę o niepodległość, a potem odbudowę suwerennej Rzeczypospolitej to dziś jeden z elementów regionalnej tożsamości mieszkańców Sosnowca.

 

GENEZA
Na tej podstawie zrodziła się koncepcja, by obchody 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości uczcić w Sosnowcu, podkreślając związki miasta i jego mieszkań-ców z tymi doniosłymi wydarzeniami.

W warstwie graficznej projekt wywodzi się z formy i kształtu kokardy narodowej (zwanej popularnie kotylionem), będącej patriotycznym, narodowym symbolem Polaków oraz przekroju sosny. Drzewo to nawiązuje z jednej strony do etymologii nazwy miasta Sosnowca, a z drugiej strony oznacza (m.in. w heraldyce) sprawiedliwość, trwałość, szlachetność i szczerość. Symbolizuje również bogactwo dóbr terytorialnych.
Uwidocznione w logotypie słoje drzewa, będące oznaką jego wzrostu i rozwoju to nawiązanie do historii, upływającego czasu, ale i bogactwa doświadczeń oraz osiągnięć przodków. Dzięki odwadze, uporowi i ich waleczności udało się odzyskać i odbudować małą i dużą Ojczyznę (Sosnowiec i Polskę) dla przyszłych pokoleń.
Po 100 latach wciąż mówimy o tym z dumą, mając jednocześnie świadomość, że nadal musimy rozwijać się i pracować dla wspólnego dobra.
Na tym przekazie opiera się również hasło obchodów 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości -„Rośniemy z dumy”, podkreślając, jak duże znaczenie dla rozwoju społeczności ma świadomość własnej historii, do-konań przodków i duma z ich postawy. Hasło opiera się na na grze słów, która z jednej strony bezpośrednio nawiązuje do motywu drzewa i przyrastających słojów (ich liczbą określa się zazwyczaj wiek drzewa), a z drugiej – mówi o rozwoju opartym na doświadczeniach poprzednich pokoleń.

Propozycja druga – Sosnowiec. Z myślą o Polsce

O tym, jak doniosłe znaczenie dla odbudowania Polski miał Sosnowiec wraz z ziemiami, zagłębiowskimi świadczy aktywność Józefa Piłsudskiego na tych terenach, liczne wspomnienia, uwagi i komentarze, które przyszły marszałek niepodległego kraju odnotowywał w swoich pismach. Zresztą w pewnym okresie po wybu-chu I wojny światowej to właśnie tereny Zagłębia Dąbrowskiego zajmowały centralne miejsce w planach Piłsudskiego. To tu miała rozpocząć się zbrojna walka Polaków o odzyskanie przez kraj niepodległości. Plany te pokrzyżowała dynamiczna sytuacja militarno-polityczna.

Patrząc na rolę Sosnowca w walce o suwerenność, warto pamiętać też o dużo wcześniejszych wydarzeniach. Podczas powstania styczniowego w 1863 roku, w efekcie zwycięskiej bitwy o sosnowiecki dworzec udało się utworzyć „powstańczą republikę”, w której jawnie działały polskie władze, budując własne struktury. Podobnie było w 1905 roku, gdy podczas rewolucyjnych wydarzeń na 10 dni władzę przejęły robotnicze Komitety Obywatelskie. Okres ten określa się mianem Republiki Zagłębiowskiej.

Z kolei już po odzyskaniu niepodległości przez Polskę „obszar sosnowiecki” wraz ze swoim przemysłowo-węglowym potencjałem służył wsparciem w odbudowie kraju. Jednocześnie sosnowiczanie bardzo angażowali się w pomoc powstańcom, którzy w tym okresie walczyli o przyłączenie Śląska „do macierzy”.
Pamięć o zasługach i zaangażowaniu miasta i regionu w walkę o niepodległość kraju, a potem odbudowę suwerennej Rzeczypospolitej to dziś jeden z elementów lokalnej tożsamości mieszkańców Sosnowca.

 

GENEZA
Na tej podstawie zrodziła się koncepcja, by obchody 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości uczcić w Sosnowcu, podkreślając udział mieszkańców w tych doniosłych wydarzeniach.

Prezentujemy koncepcję graficzną sosnowieckich obchodów jubileuszu. W warstwie graficznej projekt przedstawia uskrzydloną literę S, wprost nawiązującą do nazwy miasta, ale stanowiąc jednocześnie symbol rozwoju Polski. Linia biegnąca poniżej biało-czerwonych skrzydeł wznosi się z dołu ku górze, co obrazuje drogę, jaką przeszedł kraj aż do dnia odrodzenia i odzyskania niepodległości.
Dalej linia biegnie już w górę, nawiązując do rozwoju Polski. Skrzydła to również symbol myśli, energii, oddania, z jakim sosnowiczanie wspierali proces dochodzenia Ojczyzny do wolności. Łopocząca flaga „na plecach” litery S wprost kojarzy się z tradycją i mitem polskiej, niezwyciężonej husarii.

Hasło „Sosnowiec. Z myślą o Polsce” wyraźnie podkreśla zaangażowanie przodków, ale i współczesnych mieszkańców miasta w działania na rzecz budowy małej i dużej Ojczyzny (rodzinnego miasta i rodzinnego kraju). Może stanowić szerokie pole do dyskusji na temat tego, że patriotyzm to nie tylko bohaterskie zrywy i oddanie sprawie Polski, ale również codzienne działania na rzecz poprawy jakości życia lokalnej społeczności.

Propozycja trzecia – W spadku po Dziadku

Wielkie zasługi w dążeniach niepodległościowych mieli mieszkańcy Sosnowca i Zagłębia Dąbrowskiego. Ich zaangażowanie, bliskość granic poszczególnych zaborów oraz potencjał gospodarczy sprawiały, że rejon ten miał kluczowe znaczenie dla pisarzy, poetów, ale również działaczy niepodległościowych, którzy właśnie tu organizowali swoje struktury, siatki przerzutowe broni czy konspiracyjnych materiałów (wśród nich była również Aleksandra Szczerbińska, w późniejszym okresie druga żona Józefa Piłsudskiego).

O tym, jak doniosłe znaczenie dla odbudowania Polski miał Sosnowiec wraz z ziemiami, zagłębiowskimi świadczy aktywność Józefa Piłsudskiego na tych terenach, liczne wspomnienia, uwagi i komentarze, które przyszły marszałek niepodległego kraju odnotowywał w swoich pismach. Zresztą w pewnym okresie po wybuchu I wojny światowej to właśnie tereny Zagłębia Dąbrowskiego zajmowały centralne miejsce w planach Piłsudskiego. To tu miała rozpocząć się zbrojna walka Polaków o odzyskanie przez kraj niepodległości. Plany te pokrzyżowała dynamiczna sytuacja militarno-polityczna.

Patrząc na rolę Sosnowca w walce o suwerenność, warto pamiętać też o dużo wcześniejszych wydarzeniach. Podczas powstania styczniowego w 1863 roku, w efekcie zwycięskiej bitwy o sosnowiecki dworzec udało się utworzyć „powstańczą republikę”, w której jawnie działały polskie władze, budując własne struktury. Podobnie było w 1905 roku, gdy podczas rewolucyjnych wydarzeń na 10 dni władzę przejęły robotnicze Komitety Obywatelskie. Okres ten określa się mianem Republiki Zagłębiowskiej.

Z kolei już po odzyskaniu niepodległości przez Polskę „obszar sosnowiecki” wraz ze swoim przemysłowo-węglowym potencjałem służył wsparciem w odbudowie kraju. Jednocześnie sosnowiczanie bardzo angażowali się w pomoc powstańcom, którzy w tym okresie walczyli o przyłączenie Śląska „do macierzy”.
Pamięć o zasługach i zaangażowaniu miasta i regionu w walkę o niepodległość, a potem odbudowę suwerennej Rzeczypospolitej i roli, jaką Józef Piłsudski przypisywał Zagłębiu Dąbrowskiemu, to dziś jeden z elementów regionalnej tożsamości mieszkańców Sosnowca.

 

GENEZA
Na tej podstawie zrodziła się koncepcja, by obchody 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości uczcić w Sosnowcu, podkreślając związki miasta i jego mieszkań-ców z tymi doniosłymi wydarzeniami i postacią marszałka Józefa Piłsudskiego.

Prezentujemy koncepcję graficzną sosnowieckich obchodów jubileuszowych. W warstwie graficznej projekt przedstawia portret Józefa Piłsudskiego, wpisanego w okrąg, stylizowany na starą pieczęć. Charakter ten podkreśla również krój czcionki wokół portretu marszałka. Czerwono-biała kolorystyka wprost nawiązuje do narodowego charakteru jubileuszowych obchodów. Lokalnym, sosnowieckim akcentem jest kształt litery „S” (w okolicy serca) Józefa Piłsudskiego, przywodzący na myśl również płynące przez teren miasta rzeki.
Hasło „W spadku po Dziadku” nawiązuje w lekkiej formie; z jednej strony do dokonań minionych pokoleń, na-szych przodków i dziadków, dzięki którym dziś możemy żyć w wolnym, suwerennym kraju oraz cieszyć się i świętować to, co zostawili nam po sobie. Z drugiej – jest nawiązaniem do terminu „Dziadek”, jakim Polacy popularnie określali Józefa Piłsudskiego i to już w okresie, gdy dopiero tworzył podwaliny polskiej armii, a więc związki i drużyny strzeleckie. W ich szeregach nie brakowało często 16-17-letnich chłopców z terenu Sosnowca i Zagłębia Dąbrowskiego.
Warto pamiętać, że w tamtym okresie terminem „Dziadek” określano nie tylko (jak współcześnie) ojca mamy, ale również członka rodziny, będącego fundamentem narodowej tradycji, cieszącego się autorytetem.
W tym kontekście dzieło Józefa Piłsudskiego i uczestniczących w walkach o niepodległość mieszkańców Sosnowca oraz miejscowości, które dziś znajdują się w graniach miasta zasługują na uhonorowanie. To dzięki nim w 2018 roku możemy cieszyć się spuścizną (spadkiem), który wywalczyli i wypracowali dla przyszłych pokoleń Polaków i sosnowiczan.

Oficjalny miejski Komitet ds. obchodów niepodległości zdecydował się na tę trzecią propozycję i to właśnie pod hasłem: W spadku po Dziadku odbywać będą się jubileuszowe uroczystości 🙂

A Wam, który logotyp podoba się najbardziej?

Czekamy na opinie,

Pozdrawiamy

Zagłębiarki

2018-04-21T20:49:37+02:00 21/04/2018|Tags: , , , |